No Name
1 Conrad Pinto 514 120 15
2 Prasanna Parab 162 1 2
3 umar khan 150 0 0
4 Pronoy Baidya 148 26 0
5 Mandar Bhagat 139 169 43
6 ARABINDA PAL 137 0 0
7 sachin sambhaji 101 0 34
8 Velsina Rodrigues 97 0 0
9 Cecelia Menezes 88 0 0
10 Omkar Dharwadkar 83 0 2
11 Edwin Godinho 55 0 0
12 Sanjay Rao 55 0 0
13 Shashikant S Naik 46 0 0
14 Kanak Bakre 44 0 0
15 Bhavesh Rathod 41 0 0
16 Rudraksha Chodankar 40 0 0
17 Amit Bandekar 34 0 0
18 Joshua Dsilva 33 0 0
19 Dipak bowalkar 29 0 1
20 Tejaswini Limaye 25 4 2
21 Rronit Dutta 25 0 0
22 Mark Newsome 25 0 0
23 Conrad Braganza 24 0 0
24 Dr Utkarsh Betodkar 19 0 0
25 Eveny Luis 18 54 3
26 Tom Hardin 16 0 0
27 George Pereira 14 0 0
28 Vanessa Lourenco 14 0 0
29 Pallavi Shivalkar 14 0 0
30 Arvind Naik 13 0 0
31 nick frankling 13 0 0
32 Lynn Barreto Miranda` 12 0 0
33 Samir Naik 12 0 0
34 Raghuvir Keni Jr. 12 0 2
35 Qupeleio (Leio) De Souza 11 0 0
36 Rudolph Dsouza 9 0 0
37 Nikhil Burde 9 0 0
38 Vedant Kumbhar 9 0 2
39 Atul Sinai Borker 8 0 0
40 AmoL Prakash Kale 8 0 0
41 Fionna 8 0 2
42 Stephen Dias 8 0 0
43 Sweta Dilip Desai 7 0 1
44 Grenville Dcosta 6 0 0
45 Saish Borkar 6 0 0
46 Jeff Robinson 6 0 0
47 KARL ZUZARTE 5 0 0
48 HARSHADA GAUNS 5 0 0
49 Jennifer De Souza 5 0 0
50 Mangirish Dharwadkar 5 0 0
51 Omkar naik 3 0 0
52 Naren Wagle 3 0 0
53 Nihal Butt 3 0 0
54 HIRA PUNJABI 3 0 0
55 Amey 3 0 0
56 Dr. Vijay Desai 2 0 0
57 Byron Dias 2 0 0
58 Shriom Manerker 2 0 0
59 KULKARNI MILIND NARAYANRAO 2 0 0
60 Abhishek S Padmanabhan 2 0 0
61 Jayesh Shinde 2 0 0
62 Blasco Fernandes 2 0 0
63 Nandita Madhu 2 0 0
64 Kiran Gaude 2 0 0
65 Suhani Naik 1 0 0
66 Samrudhi Khalap 1 0 0
67 Mayur Nadkarni 1 0 0
68 seraphino menezes 1 0 0
69 dhirendra holikar 1 0 0
70 Dr Manoj R Borkar 1 0 0
71 Kedar Marathe 1 0 0
72 Andrew A. Mascarenhas 1 154 0